Cannabislegalisierung in Deutschland!
Neuigkeiten
Argumente
Politik
Verein
Aktionen
Medienprojekt
Infos über Cannabis
Hanf & Recht
Politik international
Studien
Bücher
Links
Suchen
Kontakt
in English in English
 

Cannabisreform i Tyskland: Argument och Fakta

Verein für Drogenpolitik e.V. (2001)
http://www.cannabislegal.de/dateien/se/caninfo.pdf
http://www.cannabislegal.de/dateien/se/caninfo.doc
http://www.cannabislegal.de/dateien/se/caninfo.rtf

Några ord av översättaren

Genom att översätta detta argumentarium från tyska vill jag möjliggöra för svensktalande att ta del av en mer nyanserad narkotikapolitisk debatt, och visa på att det finns väl underbyggda argument för en mer human narkotikapolitik.

För att förstå bakgrunderna till situationen på detta område i Sverige idag rekommenderar jag varmt Tim Boekhout van Solinges studie "The Swedish drug control system - An in-depth review and analysis".

På grund av att situationen är som den är signerar jag med fiktivt namn.
Pelle Hansson

The Swedish Drug Control System
Boekhout van Solinge, Tim (1997), The Swedish drug control policy. An in-depth review and analysis. Amsterdam, Uitgeverij Jan Mets/CEDRO.

Die schwedische Drogenpolitik im internationalen Vergleich